lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w modelach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie zbędnych. lean prezentacje Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie technik lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania weryfikacji, które działania są zbędne dla firmy.